Vi oplever alle seksualitet lidt anderledes. I en nylig undersøgelse bad jeg hver Myers-Briggs personlighed om at åbne op for deres seksuelle orientering, præferencer og oplevelser. Jeg modtog et overvældende antal tankevækkende svar fra hver type, hvor jeg udvides til, hvordan deres personlighed forholder sig til deres oplevelse af sex og seksualitet. Her er hvad hver type havde at sige.

vil jeg se ham igen

rationals: ENTP / INTP / ENTJ / INTJ-type
kunsthåndværk: ESTP / ISTP / ESFP / ISFP
Guardians: ESTJ / ISTJ / ESFJ / ISFJ
idealister: ENFP / INFP / ENFJ / INFJ